روسیه به تقویت احزاب اروپاستیز کمک می کند
روسیه به تقویت احزاب اروپاستیز کمک می کند
خبرگزاری آلمان با استناد به یک گزارش امنیتی اروپا نوشت: روسیه تلاش می کند در آستانه انتخابات ماه مه (اردیبهشت) پارلمان اروپا به تقویت احزاب اروپا ستیز کمک کند.

به گزارش ناب خبر،خبرگزاری آلمان (د پ آ) در گزارشی در این زمینه نوشت: دستگاه های امنیتی اتحادیه اروپا به تلاش های روسیه برای دخالت در انتخابات پارلمان اروپا اشاره کرده اند.
بر اساس این گزارش، تلاش های روسیه افزایش حمایت از احزابی را هدف قرار می دهد که اروپا ستیز هستند یا دوست روسیه محسوب می شوند. تلاش روسیه همچنین شامل زیر سوال بردن پارلمان اروپا به منظور کاهش مشارکت رای دهندگان است.
این تلاش ها در وهله نخست رای دهندگان جوان در رسانه های اجتماعی و رسانه های تحت حمایت دولت ها را هدف قرار می دهد.
انتخابات پارلمان اروپا 23 تا 26 مه (2 تا 5 خرداد) برگزار می شود و شهروندانی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تعیین نمایندگان جهت عضویت در این نهاد قانونی اروپایی انتخاب می شوند. تحلیلگران، درباره افزایش احتمالی تعداد کرسی های احزاب پوپولیست راست افراطی در این انتخابات هشدار داده اند.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای خطاب به خبرگزاری آلمان، دخالت در انتخابات پارلمان اروپا را رد کرده و گفته است که قصد ندارد چنین دخالتی را در سایر انتخابات ها داشته باشد.
تارنمای دویچه وله در گزارشی در همین زمینه نوشت: روسیه به عنوان همسایه شرقی اتحادیه اروپا در دخالت در انتخابات کشورهای خارجی سابقه دارد.
نتایج تحقیقات دستگاه های اطلاعاتی آمریکا نشان داد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 دخالت کرده است و تلاش کرده آرا را به نفع پیروزی ترامپ در این انتخابات تغییر دهد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 فرانسه نیز، «مارین لوپن» نامزد پوپولیست راست گرا و طرفدار روسیه حمایت های مالی این کشور را دریافت کرد.
مقامات عالی رتبه امنیتی به خبرگزاری آلمان گفته اند که اقدامات روسیه در آستانه انتخابات امسال اتحادیه اروپا غیرمشهودتر از تلاش های قبلی مداخله جویانه این کشور بوده است.
مقامات مذکور گفتند اخراج بیش از 150 نفر از کارمندان سفارتخانه های روسیه در اتحادیه اروپا و آمریکا در سال 2018 می تواند شبکه جاسوسی مسکو را تضعیف کرده و توان این کشور را برای اقدامات مداخله جویانه کاهش داده باشد.
دویچه وله افزود: با این حال دستگاه های امنیتی بدرستی نمی دانند که چه کسی در پشت پرده چنین دخالت هایی در انتخابات نقش دارد. به گفته مقام های امنیتی، گروه های مختلف روسی با همکاری نسبتا اندکی چنین در چنین تلاش هایی نقش دارند.