ادامه کاهش ورودی و خروجی آب سدهای خوزستان
ادامه کاهش ورودی و خروجی آب سدهای خوزستان
ورودی و خروجی سدهای خوزستان روند کاهشی داشته و آب کارون در اهواز فرو کش کرد .

به گزارش ناب خبر،مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان گفت: ورودی سد کرخه امروز (یکشنبه) هزار و ۳۰۶ مترمکعب درثانیه و خروجی آن نیز به همین میزان است.
داریوش بهارلویی افزود: همچنین ورودی سد دز هزار و ۴۴۷ و خروجی آن هزار و ۱۰۰ مترمکعب درثانیه گزارش شده، در سد گتوند علیا نیز ورودی به این سد هزار و ۲۴۶ و خروجی یک هزار و ۶۴ مترمکعب درثانیه است.

وی افزود:این درحالی است ظهر دیروز ورودی به سد کرخه هزار و ۴۳۶ و خروجی هزار و ۳۰۶ مترمکعب در ثانیه و حجم ذخیره آن ۵٫۸ میلیارد مترمکعب بوده است وسد دز هزار و ۴۶۵ مترمکعب درثانیه ورودی و هزار و ۱۳۷ مترمکعب خروجی دارد و ۲٫۴ میلیارد مترمکعب ذخیره دارد.
بهارلویی افزود سد گتوند ۹۹۲ مترمکعب در ثانیه ورودی و هزار و ۱۳۶ مترمکعب در ثانیه خروجی داشت.
مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان گفت: در مورد دبی رودخانه کارون در ملاثانی ۲ هزار و ۷۷۲ مترمکعب درثانیه و در اهواز ۲ هزار و ۹۰۲ مترمکعب درثانیه بوده و دبی کرخه در حمیدیه نیز ۷۷۷ مترمکعب درثانیه است.
این در حالیست که ظهر دیروز دبی کارون در مقطع اهواز امروز ۳ هزار مترمکعب درثانیه و روز جمعه ۳ هزار و ۱۰۲ مترمکعب درثانیه بوده است.
طغیان رودخانه های کرخه، کارون و دز در هفته های ابتدایی فروردین ماه سبب آبگرفتگی حدود ۳۰۰ شهر و روستا در استان خوزستان شد.

  • نویسنده : ناب خبر