وزارت خارجه تحریم صنعت فلزات ایران توسط آمریکا را محکوم کرد
وزارت خارجه تحریم صنعت فلزات ایران توسط آمریکا را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن تصمیم اخیر رژیم ایالات متحده مبنی بر تحریم صنعت فلزات ایران، گفت: این اقدام مغایر تعهدات بین المللی رژیم آمریکا بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده بر عهده آنهاست.

به گزارش ناب خبر از اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت خارجه، سیدعباس موسوی تصمیم اخیر رژیم ایالات متحده مبنی بر تحریم صنعت فلزات ایران را شدیدا محکوم کرد و گفت: این اقدام ایالات متحده مغایر تعهدات بین المللی این رژیم بوده و موجبات مسئولیت بین المللی آن را فراهم خواهد آورد.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: این تحریم همانند سایر تحریم های یکجانبه آمریکا مغایر اصول و قواعد اساسی روابط بین الملل بوده و مشخصا مغایر تعهدات بین المللی ناشی از منشور ملل متحد، بیانیه های الجزایر، معاهده مودت و قرار دیوان بین المللی دادگستری است که به دلیل اعمال متخلفانه بین المللی از طرق قضایی باید پاسخگو باشد.
موسوی تاکید کرد: مسئولیت جبران خسارات وارده بر عهده رژیم آمریکا خواهد بود.

  • نویسنده : ناب خبر
  • منبع خبر : ایرنا