لابی جنگ طلب در آمریکا به دنبال جنگی جدید در خاورمیانه است
لابی جنگ طلب در آمریکا به دنبال جنگی جدید در خاورمیانه است
برخی از روزنامه های پاکستان روز دوشنبه با انتقاد از رویکرد لابی جنگ طلب در آمریکا برای ایجاد درگیری در خاورمیانه، نوشتند: جامعه جهانی باید متوجه باشد که کدام کشور متجاوز و کدام برای دفاع از خود وارد میدان می شود.

به گزارش ناب خبر،روزنامه اردو زبان «اکسپرس» چاپ شهر اسلام آباد امروز در سرمقاله خود با عنوان تنش میان ایران و آمریکا، نوشت: جنگ طلبان آمریکایی درصدد تشکیل جبهه جدید برای جنگ در خاورمیانه هستند.
در این سرمقاله آمده است: سیاست واشنگتن بسیار خطرناک است و هرگونه ماجراجویی آن در قبال ایران نه فقط به ضرر کشورهای خاورمیانه خواهد بود بلکه کشورهای جنوب آسیا از جمله پاکستان نیز به شدت تحت تاثیر تبعات آن قرار خواهند گرفت.
اکسپرس نوشت: ایران کشور همسایه پاکستان است بنابراین سیاستگذاران ما باید وضعیت فعلی را بسیار هوشمندانه مدیریت کنند زیرا هر نوع جنگ در این منطقه به ضرر پاکستان است.
روزنامه «نوای وقت» پاکستان نیز امروز در سرمقاله خود با اشاره به تشدید تنش ها میان تهران و واشنگتن، نوشت: جامعه جهانی باید مراقب این تنش ها و اینکه کدام یک متجاوز و کدام کشور برای دفاع وارد میدان می شود، باشد.
در این سرمقاله با اشاره به تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق و کشته شدن هزاران تن از غیرنظامیان بی گناه آمده است: دنیا باید در کنار آن کشوری باشد که مجبور به دفاع از خود در برابر متجاوز است.
نوای وقت خطاب به کشورهای اسلامی و عربی در منطقه از جمله سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز خواست تا نقش خود را برای کمک به کاهش تنش ها در منطقه ایفا کند و از همه مهم ترین آنان باید آمریکا را از هرگونه جنگ در منطقه برحذر دارند.

  • نویسنده : ناب خبر