تقدیر فرمانده سپاه شهرستان کارون از اقدام پسندیده و شجاعانه بزرگان طایفه ناصری
تقدیر فرمانده سپاه شهرستان کارون از اقدام پسندیده و شجاعانه بزرگان طایفه ناصری
شامگاه امروز سروان محمد خواه فرمانده سپاه شهرستان کارون از اقدام شجاعانه و شایسته بزرگان طایفه ناصری در روستای سویسه ۳ از توابع شهرستان کارون در جلوگیری از رسم غلط تیراندازی در مراسم ترحیم یکی از بزرگان این طایفه تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش ناب خبر؛ شامگاه امروز سروان محمد خواه فرمانده سپاه شهرستان کارون از اقدام شجاعانه و شایسته بزرگان طایفه ناصری در روستای سویسه ۳ از توابع شهرستان کارون در جلوگیری از رسم غلط تیراندازی در مراسم ترحیم یکی از بزرگان این طایفه تقدیر و تشکر کرد.

سروان محمد خواه گفت: رفتار نسل های آینده به تاسی از بزرگان است در مراسمات کفن و دفن باید با توجه به دستورات دین و رسول اکرم (ص) تمام توجه خانواده متوفا و شرکت کنندگان مشغول دعا و درخواست آمرزش برای میت باشد.

وی افزود: بعضا مشاهده شده کارهایی انجام می شود که باعث ایجاد رعب و وحشت و گاها خسارت برای بازماندگان و همسایگان شده و ما را از امورات اصلی که باید در مراسم انجام شود غافل کرده است .
اقدام شجاعانه طایفه ناصری در سویسه ۳ قابل تحسین است.

فرمانده سپاه کارون خاطرنشان کرد: شیوخ و بزرگان طوایف راهکاری برای از میان بردن این رسم های غلط بیابند و اجازه ندهند سنت های پسندیده و پذیرفته شده ای که از نیاکان به ارث رسیده اینگونه دستمایه اشتباهات شود.

سروان محمد خواه با بیان اینکه انجام کار فرهنگی همکاری همه دستگاه ها را میطلبد ؛گفت: برای تحقق اهداف کار فرهنگی، باید همه به میدان بیایند و در خصوص حل این معضل تصمیم گیری کنیم.