بیمه کارگران از روز نخست آغاز به‌ کار الزامی است
بیمه کارگران از روز نخست آغاز به‌ کار الزامی است
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، هر یک از کارگران از روز نخست اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و کارفرما باید نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران (از ماه نخست) اقدام کند.

به گزارش ناب خبر،روز یکشنبه سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت این بیمه اقدام می کنند؛ براساس این قانون کارفرما مکلف است تا پایان آخرین روز ماه دوم، فهرست و حق بیمه کارکنان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.

هر یک از کارگران همچنین می‌تواند پس از آغاز بیمه‌پردازی خدمات بیمه‌ای – درمانی را در چارچوب قوانین از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه کند.

اگر کارفرما در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران اهمال کند، وی با آگاهی بخشی به شعب یا مرکز ارتباطات مردمی (۱۴۲۰) سازمان تامین اجتماعی مطالبات را در رابطه با مراجعه بازرسان به محل کار اعلام کند.

  • نویسنده : ناب خبر
  • منبع خبر : ایرنا