هوای پنج شهر خوزستان در وضعیت ناسالم
هوای پنج شهر خوزستان در وضعیت ناسالم
کیفیت هوای پنج شهر خوزستان در وضعیت ناسالم برای همه گروه های سنی است..

به گزارش ناب خبر،به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، بر اساس مرکز کنترل و پایش محیط زیست خوزستان، شاخص ذرات آلودگی کمتر از دو و نیم میکرون هوای شهرهای دشت آزادگان 163 ، شادگان و آبادان 160 ، اهواز 159 و ماهشهر 158 ای کیو آر می باشد که نشان دهنده ناسالم بودن برای همه گروه های سنی است.
همچنین این میزان در شهرهای هندیجان 131 ، شوشتر 124 ، اندیمشک 116 و دزفول 105 ای کیو آر می باشد که که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه های حساس مثل بیماران دارای مشکلات تنفسی، قلبی عروقی، کوودکان و سالمندان است
بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست چنانچه شاخص ذرات کمتر از دو و نیم میکرون (AQI)چنانچه کمتر از 100 میکروگرم در هر متر مکعب باشد هوا سالم است، اگر 101 تا 150 هوا برای گروههای حساس ناسالم می شود، 151 تا 200 برای همه گروههای سنی هوا ناسالم می شود201 تا 300 بسیار ناسالم و اگر عدد این شاخص بیشتر از 300 باشد هوا برای همه گروههای سنی خطرناک و بحرانی می شود

  • نویسنده : ناب خبر