جدیدترین هواپیمای مسافری روسی ۲۰۲۳ وارد بازارهای جهانی می‌شود
جدیدترین هواپیمای مسافری روسی ۲۰۲۳ وارد بازارهای جهانی می‌شود
جدیدترین هواپیمای مسافری روسی ۲۰۲۳ وارد بازارهای جهانی می‌شود

به گزارش ناب خبر،بنابر گزارش خبرگزاری تاس، دنیس مانتوروف به شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ گفت که تحویل این هواپیمای مسافربری از سال ۲۰۲۱ و ابتدا به شرکت های هواپیمایی روسیه و کشورهای مستقل همسود (برخی از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق) آغاز می شود. وی افزود که کشورهای خارج از این سازمان مانند مالزی و برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز مشتری این هواپیما بوده و تحویل سفارش های آنها از سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ آغاز می شود.

شرکت روس ایرکوت هواپیمای باریک پیکر ام سی ۲۱ را طراحی و تولید می کند. ایرکوت در نظر دارد تا سه نسخه از این هواپیما را در ظرفیت های متغیر ۱۶۳ تا ۲۵۰ صندلی تولید کند. نسخه ۳۰۰ این هواپیما که گنجایش ۱۶۳ تا ۲۱۱ مسافر را دارد برای نخستین بار در مه ۲۰۱۷ به پرواز درآمد.

ام سی ۲۱ در حال گذراندن آزمایش های لازم برای کسب مجوز پرواز بوده و در سال ۲۰۲۰ این مجوز را که در بازار اروپا نیز معتبر خواهد بود، اخذ خواهد کرد.

جدیدترین هواپیمای مسافری روسی ۲۰۲۳ وارد بازارهای جهانی می‌شود

  • نویسنده : ناب خبر