توقیف سه قایق صیادی غیر مجاز کویتی در بندر ماهشهر
توقیف سه قایق صیادی غیر مجاز کویتی در بندر ماهشهر
سه قایق صیادی غیر مجاز کویتی در آبهای خلیج فارس ، توسط نیروهای منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماهشهر دستگیر شدند.

به گزارش ناب خبر،فرمانده ناوگروه رزمی امام حسن منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماهشهر گفت : این قایق ها امروز به صورت غیر مجاز وارد آب های سرزمینی کشورمان شدند.

ناوسالاریکم پاسدار علیرضا احمدی افزود : قایق ها توسط پاسداران ناو گروه رزمی امام حسن ماهشهر منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی و توقیف شدند.

وی ادامه داد : در این رابطه 9 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

  • نویسنده : ناب خبر