پایداری هوای خوزستان
پایداری هوای خوزستان
تا روز چهارشنبه هوای خوزستان پایدار است.

به گزارش ناب خبر، ، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : تا روز چهارشنبه جوی نسبتا پایدار در استان حاکم بوده و انتظار بارندگی موثر در این ایام وجود ندارد.

محمد سبزه زاری افزود : لپدیده غالب در این مدت مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد بود.

وی ادامه داد : پیش بینی می شود دما در استان یک تا 2 درجه کاهش یابد

 

  • نویسنده : ناب خبر