شهرستان کارون نماینده ای مستقل میخواهد
شهرستان کارون نماینده ای مستقل میخواهد
نا عدالتی در تعداد کرسی نمایندگان در حوزه انتخاباتی (اهواز ، باوی ، کارون و حمیدیه ) در مقایسه با جمعیت و محدوده استحفاظی شهرستانی مثل آبادان که هر دو سه نماینده دارن کاملا نابرابر و از عدالت دور است

یادداشت : نا عدالتی در تعداد کرسی نمایندگان در حوزه انتخاباتی (اهواز ، باوی ، کارون و حمیدیه )در مقایسه با جمعیت و محدوده استحفاظی شهرستانی مثل آبادان که هر دو سه نماینده دارن کاملا نابرابر و از عدالت دور است
جمعیت شهرستان و حوزه‌ انتخابی آبادان ۳۰۰ هزار نفر و جمعیت شهرستان اهواز ، کارون ، حمیدیه و باوی بالای یک میلیون و پانصد هزار نفر میباشد، این یعنی اینکه جمعیت شهرستان آبادان یک پنجم حوزه انتخابی اهواز است و میبینیم که هر دو سه نماینده دارند.
در جای دیگری ملاحظه میکنید شهرستانی مثل شادگان که جمعیت آن یک سوم شهرستان کارون است یک نماینده مستقل دارد و در شهرستانی مثل کارون با این همه بحران و مشکلات در حوزه های عمرانی و زیرساختی میبینیم که خلاء نماینده مستقل باعث غفلت مسولین از این شهرستان شده است.
مشکلات شهرستان کارون که به کانون بحران تبدیل شده به این سادگی حل نمیشود
کجای این انصاف است که با این همه جمعیت ، وسعت و مشکل در این شهرستان ها،مردم فقط سه نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشند، قطعا وجود سه نماینده برای حوزه انتخابی آبادان، مرکزی و اروند لازم و ضروری است و منظور من ، کم کردن از جایی و اضافه به جای دیگری نیست.
اما ضرورت دارد که با چاره اندیشی و افزایش تعداد کرسی در مجلس ، تعداد نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی برای احقاق حقوق به حق مردم افزایش یابد.

حق مردم، مطالبات آنها موضوعی نیست که با غفلت و کم توجهی فراموش شود، نمایندگان قبلی رسالت خود را بدرستی انجام ندادن قطعا با این همه جمعیت فرصت رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردم بدرستی صورت نمیگیرد
وسعت،جمعیت،اقوام و نیازهای این شهرستان ها با توجه به بافت شهری ، روستایی کاملا متفاوت و لازمه آن، داشتن نماینده مستقل میباشد.

نکته ی بعد به نمایندگان قبلی و فعلی مجلس برمیگردد که آیا نمایندگان قبلی مجلس توانسته اند خاصتا به مشکلات شهرستان کارون توجه ویژه داشته باشند.
بیش از شش سال است که از تاسیس این شهرستان میگذرد و کماکان مشکلات عدیده که خیلی از آنها کوچک و کم هزینه اند هنوز حل نشده است.
نمایندگان محترم در ایام انتخابات قول و وعده هایی به مردم میدهند که از توان آنها خارج و پس از انتخابات همه چی را به فراموشی میسپارند و به ندرت به حوزههای انتخابی خود سر میزنن چون از خجالت و وعده هایی که دادند جرات سر بلند کردن در پیش روی مردم را ندارند.
نمایندگان مجلس و دیگر مسولین مربوطه پاسخگو باشند.

 

کارشناس مسائل سیاسی محمد ایزد نژاد