مسابقه اینترنتی و سراسری امامت ،بنیان ،مهدویت
مسابقه اینترنتی و سراسری امامت ،بنیان ،مهدویت
مسجد جامع غدیر خم ،مسابقه بزرگ اینترنتی و سراسری امامت ،بنیان ،مهدویت برگزار می کند

به گزارش ناب خبر،پایگاه اطلاع رسانی مسجد جامع غدیر مسابقه اینترنتی و سراسری امامت ،بنیان ،مهدویت برگزار می کند جهت شرکت در مسابقه به نشانی ذیل مراجعه کنید

 

مسابقه اینترنتی و سراسری امامت بنیان مهدویت

 

  • نویسنده : ناب خبر