ترمیم سیل بندهای منطقه بامدژ
ترمیم سیل بندهای منطقه بامدژ
مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا، از اتمام عملیات ترمیم و تحکیم سیل بندهای روستاهای جعاوله و آلبونیس در منطقه بامدژ خبر داد.

به گزارش ناب خبر، رحمان خندانی با اشاره به افزایش دبی رودخانه دز و احتمال خروج آب از بستر این رودخانه و یا شکستگی سیل بند، از ترمیم و تحکیم سیل بندهای روستای جعاوله و آلبونیس در منطقه ی بامدژ خبر داد.

وی ادامه داد: این عملیات در روستای جعاوله به طولی معادل 270 متر و حجم عملیاتی دو هزار متر مکعب و در روستای آلبونیس به طول 200 متر و حجم عملیاتی یکهزار و 200 متر مکعب، خاکریزی و تحکیم سازی شد.

مدیرعامل شرکت عمران نیرو خوزستان صبا تصریح کرد: با اتمام این طرح و ترمیم و تحکیم کلیه سیل بند ها، از بروز سیلاب در منطقه بامدژ جلوگیری شد.

  • نویسنده : ناب خبر