ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود
ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود
ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ یکم فروردین ماه سال ۱۳۹۸ یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

به گزارش ناب خبر،بر اساس قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شود.

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴، چهارشنبه اول فروردین ۱۳۹۸ یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

  • نویسنده : ناب خبر