بومی سازی پمپ پوسته زدا در شرکت فولاد اکسین خوزستان
بومی سازی پمپ پوسته زدا در شرکت فولاد اکسین خوزستان
با تلاش متخصصان شرکت فولد اکسین خوزستان کشورمان پمپ پوسته زا بومی سازی شد.

به گزارش ناب خبر،  مدیرعامل شرکت فولاد اکسین گفت: یکی از تجهیزات مهم و اصلی این شرکت  مجموعه سیستم پمپ‌های پوسته زدا می باشد که نقش اصلی در پوسته زدایی اولی و حین فرایند تولید را دارد.

ابراهیمی افزود  : ساخت این مجموعه سیستم انحصارا در اختیار کشور آلمان بوده است و به علت شرایط تحریم و حفظ شرایط تولید  شرکت ساخت این پمپ در دستور کار متخصصان شرکت فولاد اکسین قرار گرفت.

وی ادامه داد : با همت و تلاش متخصصان شرکت فولاد اکسین و با انجام مراحل تامین متریال، برشکاری، سختکاری، تراشکاری، تنشزدایی، فرزکاری و سنگزنی  و پس از تست‌های اولیه و بازرسی تعدادی از قطعات ساخته و  بر روی یک دستگاه پمپ در دست تعمیر مونتاژ و  در محل نصب و خوشبختانه پس ازهفت  سال پمپ شماره۲ سیستم پوسته زدا با فشار و دبی مطلوب در حال کار است.

مدیر عامل شرکت فولاد اکسین خوزستان بیان کرد : با دست یابی به دانش فنی ساخت قطعات و صرفه جویی اقتصادی ناشی از این مهم باعث گشته در آینده نیز در شرایط تحریم‌ها شرکت در این زمینه بی نیاز گردد.

  • نویسنده : ناب خبر