ارسال ۱۰۰ هزار لیتر آب شرب به مردم غیزانیه اهواز توسط سپاه شهرستان کارون
ارسال ۱۰۰ هزار لیتر آب شرب به مردم غیزانیه اهواز توسط سپاه شهرستان کارون
صبح امروز در مرحله سوم، بیش از 100 هزار لیتر آب شرب توسط بسیج و سپاه شهرستان کارون به مردم روستاهای بخش غیزانیه ارسال شد.

به گزارش ناب خبر؛ صبح امروز در مرحله سوم، بیش از ۱۰۰ هزار لیتر آب شرب توسط بسیج و سپاه شهرستان کارون برای مردم روستاهای بخش غیزانیه ارسال شد.

گفتنی است تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار لیتر آب توسط سپاه شهرستان کارون به بخش غیزانیه ارسال شد و به گفته فرمانده سپاه شهرستان کارون تا برطرف شدن مشکل آب شرب مردم غیزانیه این آبرسانی تا آخر هفته ادامه دارد. و تا بیش از ۸۰۰ هزار لیتر خواهد رسید.