اعمال تنظیمات جدید در نیروگاه کارون سه
اعمال تنظیمات جدید در نیروگاه کارون سه
مدیرعامل سد و نیروگاه کارون سه: به منظور جلوگیری از بروز حوادث و تریپ‌های ناخواسته، تنظیمات جدید برروی سیستم حفاظت ترانس‌های قدرت نیروگاه کارون سه اعمال شد.

به گزارش ناب خبر،حمید صالحی اظهار داشت: برای حفاظت تجهیزات در مقابل خطا‌های الکتریکی و یا سایر اشکالاتی که طی فرآیند بهره‌برداری، به دلیل بروز اختلال در شبکه سراسری و یا وجود عیب و خرابی در سایر تجهیزات جانبی و کمکی مرتبط با واحدها، پدید می‌آید انواع حفاظت‌ها، در مجموعه رله‌های دیجیتال مجتمع، در نظر گرفته شده است تا از بروز خطرات ناشی از این پروسه جلوگیری شود.

اعمال تنظیمات جدید در نیروگاه کارون سه
وی افزود: پس از بررسی تنظیمات قبلی و پیاده‌سازی دستورالعمل‌های حفاظت مدیریت شبکه توسط دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان به منظور افزایش پایداری و تامین امنیت شبکه، تنظیمات جدید بر روی فانکشن‌های حفاظتی مربوط به ترانسفورماتور‌های قدرت و خطوط اعمال شد که پس از اعمال تنظیمات جدید بر روی رله‌های مذکور از بروز حوادث و تریپ‌های ناخواسته ممانعت خواهد شد.

  • نویسنده : ناب خبر