خروج ۶ بیمارستان خوزستان از چرخه پذیرش بیماران کرونا
خروج ۶ بیمارستان خوزستان از چرخه پذیرش بیماران کرونا
سه بیمارستان در اهواز و سه بیمارستان در شهرهای بهبهان ،آبادان و ماهشهر از چرخه پذیرش بیماران کرونا خارج شدند.

به گزارش ناب خبر،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: قرار است در سومین بیمارستان اهواز نیز بیمار جدید مبتلا به کرونا بستری نشود تا بیماران ترخیص شوند و به دیگر بیماران ارائه خدمت کنیم؛ دو بیمارستان دیگر در بهبهان و ماهشهر و یک بیمارستان در آبادان نیز از چرخه بیماران مبتلا به کرونا تخلیه شده اند.
دکتر فرهاد ابول نژادیان افزود: اکنون تقریبا ۶۲ درصد مردم از ماسک استفاده می‌کنند و امیدواریم ماسک زدن رو به افزایش باشد و همکاری مردم ادامه یابد.
وی با اشاره به خسته شدن کادر درمان در این شرایط افزود: مهم‌ترین مشوق برای کادر درمان بیمارستان‌هایی که از ارائه خدمات کرونا خارج شدند دادن مرخصی و استراحت به کادر درمانی آن‌ها است که دستور مرخصی به کادر درمان این بیمارستان‌ها صادر شده است.

  • نویسنده : ناب خبر