اهدای چهار دستگاه دیالیز به بیمارستان شوش
اهدای چهار دستگاه دیالیز به بیمارستان شوش
چهاردستگاه دیالیز به بیمارستان نظام مافی شوش توسط مجمع خیرین سلامت دزفول اهدا شد .

به گزارش ناب خبر،مدیر عامل مجمع خیرین سلامت دزفول از اهدای چهار دستگاه دیالیز به بیمارستان نظام مافی شوش به ارزش ۳۳۰ میلیون تومان خبر داد.
کاظم اردو افزود : یکی از اهداف مجمع خیرین سلامت دزفول اقدام در جهت توسعه و گسترش مراکز بهداشتی درمانی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته جهت مقابله و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا است.

دستگاه دیالیز
وی گفت : این مجمع با حمایت و پشتیبانی خیران عرصه سلامت، تعداد چهار دستگاه دیالیز به ارزش ۳۳۰ میلیون تومان جهت توسعه و گسترش بخش دیالیز به بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش دانیال اهدا کرد.
اردو افزود : مجمع خیرین سلامت دزفول طی یک ماه گذشته با حمایت موسسه خیریه یاران نیز سه دستگاه مانیتور علائم حیاتی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان جهت راه‌اندازی بخش کرونا به بیمارستان شوش اهدا کرده است.

  • نویسنده : ناب خبر