جزئیات لایحه ۲۴۰۰ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰
جزئیات لایحه ۲۴۰۰ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰
دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.

به گزارش ناب خبر،حسینعلی امیری – معاونت پارلمانی رئیس جمهور روز چهارشنبه لایحه ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تقدیم کرد.

در این لایحه دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش بینی کرده است.

منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و …) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است.

منابع عمومی دولت به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی مجموع بودجه عمومی با ۹۲۹ هزار میلیارد تومان را تشکیل می دهد که با بودجه شرکت های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

جدول جزئیات لایحه ۲۴۰۰ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۰

اما در بخش مصارف هزینه های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می دهد که همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسد.

همچنین مصارف شرکت های دولتی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

برای دریافت ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه اینجا را کلید کنید.

 

  • نویسنده : ناب خبر
  • منبع خبر : العالم