رزمایش «کمک مومنانه» سپاه شهرستان کارون برگزار شد | ناب خبر