چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان و شاعران آیینی شهرستان کارون برگزار شد | ناب خبر