ناب خبر- اخبار ایران و جهان

خبر های روز ایران و جهان

در داستان فساد حوزه دارو با وزیر بهداشت به تفاهم نرسیدیم/ جزئیات در اختیار دادستانی قرار گرفت

در داستان فساد حوزه دارو با وزیر بهداشت به تفاهم نرسیدیم/ جزئیات در اختیار دادستانی قرار گرفت
نماینده پیشین مجلس در قضیه فساد رخ داده در حوزه دارو گفت: اعلام کردیم که از طریق یک نشست خبری جزییات این فساد را اطلاع رسانی میکنیم. قبل از برگزاری نشست از طرف مشاور وزیر تماسی با ما گرفته شد تا قبل از انتشار جلسه ای با وزیر بهداشت برگزار شود.