جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹ Friday, 5 March , 2021
خروج ۶ بیمارستان خوزستان از چرخه پذیرش بیماران کرونا
خروج ۶ بیمارستان خوزستان از چرخه پذیرش بیماران کرونا 30 تیر 1399

خروج ۶ بیمارستان خوزستان از چرخه پذیرش بیماران کرونا

سه بیمارستان در اهواز و سه بیمارستان در شهرهای بهبهان ،آبادان و ماهشهر از چرخه پذیرش بیماران کرونا خارج شدند.