چهارشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۸ Wednesday, 24 July , 2019
سدهای کرخه و دز
سدهای کرخه و دز اندیمشک در شرایط پایدار ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

سدهای کرخه و دز اندیمشک در شرایط پایدار

سدهای کرخه و دز اندیمشک در شرایط پایدار مشغول فعالیت هستند.