چهارشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۸ Wednesday, 24 July , 2019
سد کرخه
سدهای کرخه و دز اندیمشک در شرایط پایدار ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

سدهای کرخه و دز اندیمشک در شرایط پایدار

سدهای کرخه و دز اندیمشک در شرایط پایدار مشغول فعالیت هستند.

رسیدن به تراز ۲۲۶ متر خط قرمز در سد کرخه است ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

رسیدن به تراز ۲۲۶ متر خط قرمز در سد کرخه است

وزیر نیرو گفت: خط قرمز ما در سد کرخه جلوگیری از رسیدن به تراز 226 متر است زیرا در این صورت شاهد افزایش چشمگیر خروجی آب خواهیم بود.