تمامی روستاهای حاشیه کرخه فوراً تخلیه شوند
تمامی روستاهای حاشیه کرخه فوراً تخلیه شوند
ستاد مدیریت بحران فرمانداری دشت‌آزادگان در اطلاعیه‌ای خواستار تخلیه فوری منازل و جایگاه‌های دام روستاهای حاشیه رودخانه کرخه شد.

به گزارش ناب خبر،مدیریت بحران فرمانداری دشت‌آزادگان در اطلاعیه‌ای خواستار تخلیه فوری منازل و جایگاه‌های دام روستاهای حاشیه رودخانه کرخه شد.

در این اطلاعیه آمده است: باید همه منازل و جایگاه‌های دام روستاهای حلاف حسن، سبهانیه، شریعتی، سید عامر، آلبوصیاد، شاکریه، جلیزی حنظله، جلیزی عبدالرضا، مطیعات، هوفل سید ناصر، هوفل سید حمد، علی آباد هوفل، بنده بیت سلیط،آلبوعفری شمالی و جنوبی، ساریه، شیبانی، مالکیه سفلی و وسطی، نعمه بیت حردان سویدانی، حاجیه، چولانه، مگاصیص، دحیمی و طگطاگه در بخش مرکزی دشت آزادگان که در مسیر رودخانه کرخه هستند، در اسرع وقت برای در امان ماندن از سیل احتمالی تخلیه و دامهای خود را به مکان های مرتفع و دور از خطر و روستائیان نیز به منازل اقوام، مساجد و مدارس امن و یا محلهای اسکان اضطراری منتقل شوند.

در بخش بستان نیز روستاهای قدرت آباد، عبیات کوچک ، عبیات بزرگ، فنیخی، حمد عاصی، رمیم، مچریه، ام الدبس، فیروز آباد، دفار، طیل، میهن آباد نیز فورا تخلیه شوند.

  • نویسنده : ناب خبر
  • منبع خبر : فارس