ادامه کاهش ورودی و خروجی آب سدهای خوزستان
ادامه کاهش ورودی و خروجی آب سدهای خوزستان
ورودی و خروجی سدهای خوزستان روند کاهشی داشته و آب کارون در اهواز فرو کش کرد .

به گزارش ناب خبر،مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان گفت: ورودی سد کرخه امروز (یکشنبه) هزار و 306 مترمکعب درثانیه و خروجی آن نیز به همین میزان است.
داریوش بهارلویی افزود: همچنین ورودی سد دز هزار و 447 و خروجی آن هزار و 100 مترمکعب درثانیه گزارش شده، در سد گتوند علیا نیز ورودی به این سد هزار و 246 و خروجی یک هزار و 64 مترمکعب درثانیه است.

وی افزود:این درحالی است ظهر دیروز ورودی به سد کرخه هزار و 436 و خروجی هزار و 306 مترمکعب در ثانیه و حجم ذخیره آن 5.8 میلیارد مترمکعب بوده است وسد دز هزار و 465 مترمکعب درثانیه ورودی و هزار و 137 مترمکعب خروجی دارد و 2.4 میلیارد مترمکعب ذخیره دارد.
بهارلویی افزود سد گتوند 992 مترمکعب در ثانیه ورودی و هزار و 136 مترمکعب در ثانیه خروجی داشت.
مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان گفت: در مورد دبی رودخانه کارون در ملاثانی 2 هزار و 772 مترمکعب درثانیه و در اهواز 2 هزار و 902 مترمکعب درثانیه بوده و دبی کرخه در حمیدیه نیز 777 مترمکعب درثانیه است.
این در حالیست که ظهر دیروز دبی کارون در مقطع اهواز امروز 3 هزار مترمکعب درثانیه و روز جمعه 3 هزار و 102 مترمکعب درثانیه بوده است.
طغیان رودخانه های کرخه، کارون و دز در هفته های ابتدایی فروردین ماه سبب آبگرفتگی حدود 300 شهر و روستا در استان خوزستان شد.

  • نویسنده : ناب خبر