بازسازی روستاهای سیل زده
بازسازی روستاهای سیل زده
١٣هزار واحد آسیب دیده در٢٣٠روستای سیل زده خوزستان بازسازی می شود.

به گزارش ناب خبر، معاون اموربازسازی ومسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: از روزهای آینده کاربازسازی مسکن روستایی آغاز می شود.
عزیزالله مهدیان افزود: روستائیان اطمینان داشته باشند تا آخرین بازسازی واحدهای مسکونی در خوزستان کنار آنها خواهیم بود.

 

  • نویسنده : ناب خبر