بالا آمدن رودخانه الوند سرپل و ایجاد مشکل برای مردم
بالا آمدن رودخانه الوند سرپل و ایجاد مشکل برای مردم
بالاآمدن رودخانه الوند سرپل ذهاب مشکلاتی را برای مردم حاشیه این رودخانه ایجاد کرده است. به گفته مدیرکل بحران استانداری همه خانوارهای حاشیه این رودخانه اسکان پیدا کرده اند.

به گزارش ناب خبر،بالاآمدن رودخانه الوند سرپل ذهاب مشکلاتی را برای مردم حاشیه این رودخانه ایجاد کرده است. به گفته مدیرکل بحران استانداری همه خانوارهای حاشیه این رودخانه اسکان پیدا کرده اند.

بالا آمدن رودخانه الوند سرپل و ایجاد مشکل برای مردم

  • نویسنده : ناب خبر
  • منبع خبر : فارس