رودخانه کرج طغیان کرد
رودخانه کرج طغیان کرد
همزمان با بارش های اخیر، رودخانه کرج که از وسط شهر کرج عبور می کند به حالت طغیان درآمده است اما علی رغم هشدارهای مکرر مسؤولین مسافران نوروزی در اطراف رودخانه حضور دارند.

به گزارش ناب خبر،همزمان با بارش های اخیر، رودخانه کرج که از وسط شهر کرج عبور می کند به حالت طغیان درآمده است اما علی رغم هشدارهای مکرر مسؤولین مسافران نوروزی در اطراف رودخانه حضور دارند.

رودخانه کرج طغیان کرد

  • نویسنده : ناب خبر
  • منبع خبر : فارس